blipp - Vi gör bilaffären smidig

Användarvillkor1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller som avtal mellan dig användare (”Användaren, Du, Din, Ditt”) och blipp AB, organisationsnummer 556866–0681 (”blipp”). Villkoren gäller för Din användning av blipps webbplats, www.blipp.se, och där tillhörande sidor (”Webbplatsen”) samt däri erbjudna tjänsterna, exempelvis annonsering och budgivningsmöjligheter (”Tjänsten, Tjänsterna”).

Webbplatsen är en progressiv webbaserad hemsida, en så kallad PWA som skapar ett smidigt men framförallt tryggt sätt för en ursprunglig säljare och en köpare att göra upp bilaffärer på. Tjänsterna skapar även bättre förutsättningar för det privata bilköpet med bland annat riktiga billån, garantier, försäkringar och säkra penningtransaktioner. Genom att skapa ett konto på Webbplatsen och kryssa i kryssrutan ”Jag har tagit del av och godkänner blipps Användarvillkor”, godkänner du dessa Användarvillkor och bekräftar att du tagit del av blipps behandling av personuppgifter i dess Integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) och tagit del av blipps användningen av cookies enligt blipps cookie policy (”Cookie Policyn”). Om du godkänner att bli bunden av Användarvillkoren kan du inte använda eller få tillgång till Tjänsterna och inte heller registrera ett användarkonto eller logga in på blipps Webbplats.

Användarvillkoren, Integritetspolicyn, Cookie Policyn och den information som blipp anger på Webbplatsen utgör avtalet mellan dig som Användare och blipp vid användning av Tjänsterna på Webbplatsen. För att undvika tvivel så reglerar Användarvillkoren all användning av Tjänsterna på Webbplatsen, men själva köpen och försäljningen av Fordonet regleras i blipps Inköpsavtal med tillhörande Inköpsvillkor, respektive Köpeavtal med tillhörande Köpevillkor, som tecknas mellan berörda parter vid genomförande av bilaffär. Här kan Du läsa dem. Eftersom blipps Tjänster kan ses som en del av köpen och försäljningarna, så ska dessa Användarvillkor ses som kompletterande till Inköpsavtalet och Köpeavtalet. Vid motstridiga uppgifter har Användarvillkoren företräde beträffande ren användning av Webbplatsen, medan Inköpsavtalet kontra Köpeavtalet har företräde för de specifika affärerna.

1.2 blipps roll

blipp har skapat ett alternativ till den klassiska bilaffären i bilhallen eller handskaket mellan privatpersoner. blipps roll är att via sin Webbplats stå för ett enkelt, smidigt, kontrollerat och framförallt tryggt sätt för en ursprunglig säljare och köpare att genomföra och avsluta sin bilaffär på. För att affär ska kunna genomförs krävs att blipp godkänner varje affär. Se Avsnitt 3.2.

2 ANVÄNDARKONTO

2.1 Registrering och identifiering

Som Användare av Tjänsterna registrerar du dig genom att skapa ett användarkonto (”Användarkonto”) på Webbplatsen och loggar in med Mobilt BankID. Du behöver då uppge ditt personnummer, ditt aktuella telefonnummer och e-postadress så blipp kan kommunicera med dig. Att registrera ett Användarkonto är gratis och är helt utan förpliktelser om att köpa eller sälja något fordon. Behöver du hjälp med registreringen kontakta hej@blipp.se. Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av blipp blivit temporärt eller definitivt avstängda användare. Användaren har endast rätt att registrera ett Användarkonto per person och använda sig utav Tjänsten genom att använda sitt eget BankID.

2.2 Användaren ansvarar för korrekta uppgifter

Du ska ange korrekta personuppgifter, kontaktuppgifter samt andra typer av uppgifter samt hålla informationen uppdaterad. Du ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om behandling av personuppgifter finns i blipps Integritetspolicy som utgör en integrerad del av Användarvillkoren. Se blipps Integritetspolicyn här.

2.3 Kommunikation mellan blipp och Användare

Genom att godkänna blipps Användarvillkor så godkänner du att blipp kommunicerar information beträffande Tjänsten och ditt Användarkonto via din uppgivna e-postadress och telefonnummer. Detta kan t.ex. vara att du som användare fåt ett bud, svar på en låneansökan, förslag på mötesplats för affär etc.

2.4 Missbruk och uppsägning av användarkonto

Om blipp har anledning att misstänka att Du missbrukar ditt Användarkonto, dina inloggningsuppgifter eller bryter mot bestämmelserna i dessa Användarvillkor har blipp rätt att efter eget tycke och utan att i förväg meddela; (i) säga upp ditt Användarkonto; (ii) begränsa ditt nyttjande av Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

blipp förbehåller sig även rätten att begränsa eller förbjuda tillgången till och användningen av Tjänsterna, stoppa bud, fördröja eller ta bort innehåll som finns i Tjänsterna och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra ditt användande av Tjänsterna om blipp misstänker att Du missbrukar Tjänsterna.

blipp har även rätt att oavsett anledning skicka ut begäran om du som Användare ska byta lösenord till ditt BankID för att få nyttja Tjänsterna. Om Du missvisande har angivit att du agerar som privatperson när du de facto representerar en näringsidkare har blipp rätt att stänga av ditt Användarkonto.

3 AFFÄREN

3.1 Fordon som kan bli föremål för affär hos blipp

Alla fordon köps och säljs i befintligt skick, mer information om detta återfinns i blipps Inköpsavtal och Köpeavtal. En förutsättning för att ett fordon ska kunna vara föremål för en affär via Webbplatsen är följande:

  1. fordonet får vid dagen för affären max vara 9 år gammalt från första registreringsdatum i Sverige eller utomlands.
  2. Fordonets mätarställning får vara max 18 000 mil och ha ett lägsta försäljningspris om 50 000 kr.
  3. Vidare accepteras endast bilar som är registrerade som personbil eller som lätt lastbil (upp till 3,5 ton). Förutsättning för att genomföra affär av Fordon är att alla följande tre punkter uppfylls.
    1. Godkänd Kontroll
    2. Godkänd DVDN
    3. Fordonet uppfyller krav för begagnatgaranti hos försäkringsbolag.

blipp äger rätt att ensidigt besluta sig för att neka försäljning av fordon som ej uppfyller dessa krav via Tjänsterna.

blipp har dock möjlighet att ensidigt besluta om att frångå dessa tvingande förutsättningar. Intresseanmälan om att bilaffär vill göras för Fordon som inte uppfyller ovan uppställda förutsättningar kan göras via Webbplatsen.

En Användare som agerar som säljare ansvarar vid affär för:

- Att eventuella tester och beskrivningar av Fordon är äkta och korrekta.

- Att Fordon under försäljningsprocessen är påställt för trafik och att fordonsskatt är betald.

- Att alla skulder inklusive böter för aktuellt Fordon är betalda under försäljningsprocessen.

- Att Fordonet är besiktigat. Obesiktigade fordon kan ej säljas eller köpas via Tjänsten.

En Användare som agerar som köpare ansvarar vid affär för:

- Att kontrollera Fordonets beskrivning, skick, utrustning och tillbehör.

- Att kontrollera att Fordonet är påställt i trafik och att fordonsskatt och trängselskatt är betalt.

- Att kontrollera att alla skulder inklusive böter och p-böter för aktuellt Fordon är betalt.

3.2 En trygg affär med hjälp av Checklistor, Kontrollprocess och Digital varudeklaration

Varje affär ska genomgå blipps checklistor (“blipps Checklistor”), Kontrollprocess (“Kontroll”) och Digitala varudeklaration (“DVDN).

För att affär ska kunna genomförs krävs att blipp godkänner varje affär, vilket sker efter genomgång av blipps Checklistor och genomförd Kontroll och DVDN.

”Checklista Säljare” är en punktlista som den Ursprungliga Säljaren måste genomföra och uppfylla för att kunna sälja sitt fordon till blipp. Punktlistan består av att den Ursprungliga Säljaren uppfyller följande kriterier vid tidpunkten för provkörning och eventuell affär: 1) Har med sig det senast utfärdade registreringsbeviset del två för Fordonet med korrekt kontrollnummer. Även kallad ”den gula lappen”. 2) Har uppgifter om bankkonto till sitt eget bankkonto. 3) Har tillgång till sin e-post registrerade i Tjänsten via sin mobil, och har tillgång till sin mobil 4) Har sitt eget mobila BankID på sin mobil.

”Checklista Köpare” är en punktlista som Köparen måste genomföra och uppfylla för att köpa Fordonet av blipp. Punktlistan består av att Köparen uppfyller följande kriterier vid tidpunkten för provkörning och eventuell affär: 1) Har höjt sin beloppsgräns för betalning via mobilen, t.ex. via Swish eller internetbank, till att minst motsvara den kontantinsats och blipps arvode som ska betalas till blipp vid avlämnandet av fordonet och betalar avtalad kontantinsats till blipp. 2) Har tillgång till sin e-post registrerade i Tjänsten via sin mobil, och har tillgång till sin mobil. 3) Har sitt eget mobila BankID på sin mobil.

Den bil som är föremål för en genomförd affär definieras under ”Köpeobjekt” i blipps Inköpsavtal och benämns i dessa villkor som ”Fordonet”.

Med ”Säljare” eller ”Ursprunglig Säljare” avses i dessa Användarvillkor den eller de privatpersoner alternativt näringsidkare/juridiska personer (Säljare 1 och Säljare 2 i Inköpsavtalet) som enligt blipps Inköpsavtal säljer Fordonet till blipp och som blipp ämnar sälja vidare till Köparen.

Med ”Köpare” avses den eller de konsumenter som undertecknar Köpeavtal för Fordonet.

”blipps Checklistor” är benämningen på Checklista Säljare och Checklista Köpare när dessa båda åsyftas tillsammans.

”Kontroll” är en standard upprättad av blipp där köpare, säljare och fordon kontrolleras digitalt i diverse kontrolltjänster.

”DVDN” är en legitimeringsprocess, platskontroll och kontroll av Fordon ihop med köpare, säljare och representant från blipp. DVDN genomförs via videolänk på Webbplatsen och spelas in. Inspelningen sparas under låne- eller garantiperioden och används endast vid eventuell tvist eller skada hos försäkring eller finansbolag. Du äger ej rätt till att ta del av inspelningen. I samband med DVDN upprättar blipps representant ett protokoll avseende resultatet av DVDN, detta protokoll redovisas för en Säljare i fritextfältet på Inköpsavtalet och för en Köpare i en varudeklaration.

3.3 Förutsättningar för Affär

För att en Affär ska kunna genomföras får försäljningspriset för ett Fordon ej överstiga blipps och tillämpligt finansbolag estimerade marknadspris. Om du som användare är i kast med att sälja en bil och agerar säljare och inte får ditt försäljningspris godkänt av blipp, ska invändning skickas till hej@blipp.se för manuell granskning. Alla affärer på Webbplatsen sker dolt och kan endast följas av köpare och säljare i aktuell Affär samt av blipps personal. För att en affär ska kunna genomföras måste både säljare och köpare ha registrerat sig som Användare via Webbplatsen.

3.4 Budgivning och prisförslag

En Köpare kan via Webbplatsen skicka ett bud (“Bud”) innehållande ett pris som köparen är villig att betala för en eventuell säljares Fordon. För att lunna skicka ett Bud måste Köparen ha ett godkänt lånelöfte på minst summan på budet och blipps arvode. Att skicka ett Bud är kostnadsfritt och är heller inte bindande för Köparen. Ett bud kan skickas till redan registrerad Användare av Tjänsten, men även till en icke-användare till köpare vars kontaktuppgifter Säljaren kanske hittat på t.ex. en annons-webbplats. För att kunna svara på Bud och fortsätta kommunikationen krävs dock att Säljaren skapar ett Användarkonto hos blipp.

En Säljare kan också via Webbplatsen skicka ett prisförslag (”Prisförslag”) innehållande ett pris som Säljaren är villig att sälja Fordonet för till en eventuell köpare av Säljarens Fordon, tillsammans med information om den trygghet och de lösningar som följer genom att köpa en bil via blipp, dvs. lånemöjligheter, garantier och försäkringar. Ett Prisförslag kan skickas till redan registrerade Användare av Tjänsten, men även till icke-användare till köpare vars kontaktuppgifter säljaren kanske hittat på t.ex. en annons-webbplats. För att kunna svara på ett Prisförslag och fortsätta kommunikationen krävs dock att köparen skapar ett Användarkonto hos blipp.

Efter det initiala Budet respektive Prisförslaget benämns dessa två gemensamt som ”Motbud” när en Köpare respektive en Säljare ger ett motbud på ett Prisförslag respektive ett Bud.

Ett accepterat Bud från Köparen, eller ett accepterat Prisförslag från Säljaren, innebär inte att blipp har godkänt affären eller att Köparen har en rättighet eller skyldighet att köpa Fordonet. Varken Bud, Prisförslag eller Motbud är således bindande. Köpare har rätt att ångra sitt Bud/Motbud fram tills att Köpare ingått Köpeavtal för aktuellt Fordon, och Säljaren har rätt att ångra sitt Prisförslag/motbud fram tills dess att

Ett accepterat Bud från Köparen, eller ett accepterat Prisförslag från Säljaren, innebär inte att blipp har godkänt affären eller att Köparen har en rättighet eller skyldighet att köpa Fordonet. Varken Bud, Prisförslag eller Motbud är således bindande. Köpare har rätt att ångra sitt Bud/Motbud fram tills att Köpare ingått Köpeavtal för aktuellt Fordon, och Säljaren har rätt att ångra sitt Prisförslag/motbud fram tills dess att Inköpsavtal tecknats för aktuellt Fordon. När en Köpare skickar ett Bud, respektive en Säljaren skickar en Prisförslag, får Säljaren ta del av Köparens, respektive Säljarens, För och efternamn samt Budets eller Prisförslaget pris, men inga andra uppgifter, om Säljaren/Köparen inte självmant valt att öppet visa sin e-postadress och sitt telefonnummer i Tjänsten. Något juridiskt bindande köp av Fordon sker som anförs nedan inte förrän Inköpsavtal och Köpeavtal har signerats via BankID samt att förutsättningar i Inköpsavtal och Köpeavtal är uppfyllda.

3.5 Försäljning

Vid försäljning av ett Fordon måste både Fordon och Säljare godkännas enligt Kontroll samt DVDN. Att lägga in sin bil för försäljning via Webbplatsen är kostnadsfritt och helt utan förpliktelser för Säljaren. Säljaren har ingen skyldighet att sälja sitt Fordon innan Inköpsavtal har tecknats mellan säljaren och blipp. Detta är ett steg i slutskedet av affären och Inköpsavtalet tecknas bara ett ögonblick innan affären är avslutad, och Köpeavtal tecknas mellan köpare och blipp. All budgivning och kommunikation i försäljningsprocessen via Tjänsten sker dolt och kan endast följas av säljare och köpare i aktuell affär samt av blipp och dess ev. samarbetsparter. Säljarens, respektive Köparens, namn och eventuell vald öppen information visas för Köparen, respektive säljaren, i samband med att Bud/Prisförslag lämnats och båda parter har skapat ett Användarkonto. En Användare som är intresserad av att köpa en bil har möjlighet att skicka ett Bud innehållande ett pris för Säljarens Fordon. Säljaren har ingen skyldighet att svara på bud från en Köpare. Säljaren bestämmer själv vilket pris denne vill acceptera och kan neka eller skicka tillbaka ett motbud till Köparen, eller inte svara alls. Detta oavsett om det som anförts i Avsnitt 3.3 krävs att försäljningspriset godkänns av blipp. När Säljaren accepterat Köparens Bud, eller Köparen accepterat en Säljares Prisförslag så ges parterna via Webbplatsen möjlighet att bestämma tid och plats för provkörning och eventuellt genomförande av affären.

3.5 Försäljning

Inköpsavtal och Köpeavtal genereras i samband med avlämnandet av fordonet, dvs. om parterna vid provkörningstillfället är överens om att affären ska genomföras. Som säljare av Fordonet i relation till Köparen står då blipp, eftersom vid genomförande av affär kommer blipp att först köpa in bilen från den Ursprungliga Säljaren, för att sen sälja den vidare direkt till Köparen, eller vid tillämpliga fall till ett finansbolag, som i sin tur säljer den vidare till Köparen. Säljare kan ha fler intressenter med pågående budgivningar på sitt fordon i Tjänsten. Någon juridiskt bindande affär av Fordon sker dock som sagt inte förrän Inköpsavtal och Köpeavtal signerats via BankID.

Vill potentiella Köpare eller Säljare se över blipps villkor som gäller för Köpeavtal och Inköpsavtal för själva bilaffären, kan de alltid se över Inköpsvillkoren och Köpevillkoren på Webbplatsen.

3.6 Vid accepterat Bud

Om Säljare accepterar ett Bud på dennes Fordon ska både Säljare och Köpare genomföra varsin checklista, Checklista Säljare och Checklista Köpare, som gemensamt benämns blipps Checklistor. Checklistorna skickas ut till Säljarens respektive Köparens angivna e-postadress. Alla punkter i blipps Checklistor måste uppfyllas för att det ska gå att slutföra affären via Webbplatsen. När alla punkter uppfyllts från båda parter ska Säljare skicka förslag på mötestid, datum och plats för visning och DVDN av Fordonet. Förslaget av mötestid, datum och plats ska godkännas av både Köpare och blipp. Inför mötet ska Köpare och Säljare vara väl förberedda enligt blipps Checklistor så att DVDN skall gå så smidigt som möjligt för alla parter. Om någon av Köpare eller Säljare ej uppfyller blipps Checklistor vid DVDN äger blipp rätt att avbryta affären.

blipp har även ensidig rätt att boka om och senarelägga planerad provkörning och avlämnande.

Inköpsavtal samt Köpeavtal med tillhörande villkor skickas till Köparen och Säljaren vid avlämnandet av fordonet. Inköpsvillkor och Köpevillkor finns också alltid tillgängliga på blipps Webbplats för granskning innan parterna möts upp.

3.7 blipp måste godkänna affär

blipp är den sista parten att godkänna en affär. En affär godkänns av blipp efter en bedömning av genomförd Checklista, Kontroll och godkänd DVDN samt när Inköpsavtal och Köpeavtal undertecknats och uppfyllts av samtliga parter.

4 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

4.1 Användarens ansvar och skyldigheter

4.1.1 Korrekta uppgifter och kontroll av kommunikation

Användaren ansvarar för att de uppgifter som uppges vid registrering av användarkonto hos blipp samt vid användning av Tjänsterna är korrekta. Dessa uppgifter kan t.ex. bestå av personuppgifter, kontaktuppgifter, information om Fordon och information om Användarens identitet, ålder och rättshandlingsförmåga. Användaren ansvarar för att hålla all sådan information uppdaterad.

Har Användaren uppgivit oriktiga uppgifter åtar sig Användaren att hålla blipp skadelös och ersätta eventuell skada som blipp åsamkats p.g.a. detta.

Användaren är skyldig att kontrollera så att notifieringar från blipp, Köpare och Säljare inte hamnar Användarens epost-skräppost. Användaren ska hålla blipp skadeslös om blipp åsamkas skada p.g.a. bristande kontroll av detta.

4.1.2 Användarens handlingar och personliga BankID

Användaren är personligt ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggningen.

Användaren har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda sitt personliga BankID och är ansvarig för att BankIDt hålls hemligt och att det inte kommer utomstående person tillhanda. Användaren åtar sig därför att inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Användarens BankID för att logga in på Webbplatsen. Användaren måste ändra sitt lösenord för sitt BankID omedelbart om det finns skäl att misstänka att lösenordet har avslöjats eller på annat sätt missbrukats.

Användaren ska omgående anmäla till blipp om det kan misstänkas att obehörig känner till lösenordet till deras BankID.

4.1.3 Kontraktsbrott

Om Användaren bryter mot sina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor, inkluderat men inte begränsat till de som stadgas i Avsnitt 4, åtar sig Användaren att hålla blipp skadelös och ersätta eventuell skada som blipp åsamkas p.g.a. Användarens kontraktsbrott.

4.2 blipps ansvar och skyldigheter

4.2.1 blipps ansvar vid bl.a. tryck och skrivfel samt eventuella tekniska problem

blipp reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel på Webbplatsen och kan därav inte ställas ansvarig för sådana. blipp kan inte heller garantera att angivna uppgifter från en säljare om ett fordon gällande beskrivning av skick, utrustning, mätarställning, servicehistorik och tillbehör är korrekta. Det är säljarens ansvar att dessa är korrekta, och köparens ansvar att kontrollera att så är fallet innan genomförande av Affär. För närmare reglering se Inköpsavtalet och Köpeavtalet.

blipp har rätt att avstå från försäljning och inte godkänna affär eller Fordon, bortse från bud eller prisförslag från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen ska göras om på grund av oklarheter om tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker.

Vid tekniska problem och missöden på Webbplatsen, som medför att rättvis Affär inte kan genomföras, förbehåller sig blipp rätten att ensidigt besluta om att Affären ska avbrytas och återupptas vid ett senare tillfälle. Aktuella Köpare och Säljare meddelas i förekommande fall.

blipp kan inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. blipp ansvarar därför inte för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas en Användare i egenskap av antingen säljare eller köpare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem, driftstörningar, fel i internetuppkoppling, uppkoppling till server, dataintrång, serviceavbrott hos leverantör eller liknande omständigheter. Denna ansvarsfriskrivning inkluderar men är inte begränsad till, skada som består i att avbruten affär leder till att en senare affär sker till ett lägre pris.

blipp ansvarar inte för om ett Bud eller Prisförslag inte registreras eller för om fel Köpare eller Säljare kontaktas. Vidare kan blipp inte ansvara för fel eller skador som uppstår till följd av en Användares eller ej registrerad användares felaktiga eller obehöriga nyttjande av Tjänsterna, Användarkonto eller lösenord. blipp är inte ansvariga för skada, kränkning eller liknande som drabbat en Användare till följd av en annan användares kommunikation. Sådana krav ska riktas direkt mot respektive Användare. Däremot arbetar blipp alltid med att förebygga sådana incidenter och har rätt att stänga av Användare vid brott mot dessa Användarvillkor.

blipp ansvarar inte för skador p.g.a. avbruten affär vars pris blivit annorlunda p.g.a. Användares brist i att kontrollera så att diverse notifieringar, så som Bud, från blipp eller annan Användare hamnat i Användarens e-post-skräppost.

blipp förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för affär efter tekniskt fel enligt ovan. Blipp har möjlighet att ensidigt välja att senarelägga datum och tid för Affär utan att vara ansvarig för eventuella skador p.g.a. senareläggningen.

blipp kan inte ställas ansvarig för innehållet i den information som har sitt ursprung från tredje part och är inte heller på något sätt ansvarig för tredjepartsleverantörs uppfyllande av sina skyldigheter enligt avtal eller tillämplig lagstiftning.

Denna friskrivning begränsar inte blipps ansvar enligt tvingande lagstiftning t.ex. konsumentlagstiftning.

4.2.2 Beloppsbegränsning

blipp ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabbas Användare vid affär och vid användning av Tjänsterna. blipps ansvar är vidare under alla omständigheter begränsat till en summa motsvarande vad Säljare / Köpare har betalt eller skulle ha betalat för de Tjänster som blipp tillhandahållit.

5 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH INSAMLAD DATA

5.1 Immateriella rättigheter

Tjänsterna och Webbplatsen med dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som återfinns i dessa ägs av blipp, med undantag från sådant som presenteras av tredjepartsleverantör. Tjänsterna, Webbplatsen och dess innehåll skyddas bl.a. av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd).

Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen eller Tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

blipp.se, blipp, Tjänsterna samt därtill relaterade logotyper och ordmärken utgör blipps varumärken. Användning av varumärkena får endast ske efter blipps skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med blipps instruktioner.

Användarens förbinder sig att inte bryta mott detta Avsnitt 5.1 vilket i sådana fall är att anse som både immaterialrättsintrång samt kontraktsbrott.

5.2 Insamlad data

blipp äger all insamlade data kring Fordon som samlats in under registrering i Tjänsterna, Kontroll, DVDN samt under blipps ägande av Fordonet. blipp äger all användardata som aggregerats i Tjänsten. blipp äger rätten att sälja nämnd data till tredje man. I det fall sådan data är att klassas som personuppgifter kommer denna att avidentifieras så att så inte längre är fallet, eller behandlas enligt blipps Integritetspolicy.

5.3 Marknadsföring

blipp äger rätt att skicka erbjudanden till Användare baserat på data Tjänsten och affären. Tex erbjudande om nya däck och offert på service. Användaren kan alltid välja att kontakta blipp för att inte få marknadsföring av detta slag.

Detta ska dock inte förväxlas med vad Användaren godkänner i Avsnitt 2.3 ovan, dvs. att blipp har rätt att kommunicera information kring Tjänsten till Användarens uppgivna e-post och telefonnummer i form av tex. lagda bud, svar på låneansökningar, förslag på tid och mötesplats för eventuell affär etc. Sådan information är en del av Tjänsten och är inte att anse som marknadsföring, varför Användaren inte heller kan kontakta blipp och kräva att kommunikation inte sker på detta sätt, om inte Användare väljer att säga upp sitt användarkonto sitt Användarkonto.

6 ÖVRIGA AVTALSVILLKOR

6.1 Avtalstid

Villkoren träder i kraft när skapat ditt Användarkonto och godkänt Användarvillkoren och gäller tillsvidare. Om Du avstängts från Tjänsterna till följd av brott mot Villkoren har Du inte rätt att återregistrera dig eller använda Tjänsterna utan blipps föregående skriftliga samtycke. blipp har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Tjänsterna eller del av dessa. Du har rätt att när som helst säga upp ditt nyttjande av Tjänsterna. Vid uppsägning fortsätter Användarvillkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning och annan användning av Tjänsten, som Du genomfört innan uppsägningen.

6.2 Överlåtelse

blipp har rätt att överlåta de villkor och avtal som gäller mellan blipp och Användaren inklusive, men inte begränsat till, dessa Användarvillkor, Inköpsavtalet, Köpeavtalet och samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer blipp att meddela vem som har tagit över rättigheterna/skyldigheterna i fråga under eller efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen, på tillämpligt avtal eller via e-postmeddelande. Om blipp överlåter avtal till tredje man har denne tredje man rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster som blipp tillhandahållit via en annan applikation eller webbsida. Du som Användare kan dock inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren eller annat avtal mellan blipp och Användaren till tredje man.

6.3 Ändring av Användarvillkoren

blipp kan komma att ändra Användarvillkoren, Tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet i Tjänsterna från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa Användarvillkor kommer Användaren att informeras innan dessa träder ikraft när denne loggar in på Webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen gjorts p.g.a. förändringar i lag, författning eller myndighetsbeslut, om ändringen måste börja att gälla per omgående.

Om inte du och blipp kommit överens om annat, träder betydande förändring i kraft trettio (30) dagar efter att Du blivit informerad om sådan ändring. Om Du inte vill godta förändringarna i Användarvillkoren eller Tjänsterna, inklusive prisförändring, har Du rätt att säga upp Användarvillkoren för tillgång till Tjänsterna till omedelbart upphörande. Du kommer då inte längre ha möjlighet att logga in och nyttja Tjänsterna. Sådan uppsägning ska göras innan Du återigen använt Tjänsterna. blipp rekommenderar att Du håller dig uppdaterad kring Tjänsterna, Webbplatsen och Användarvillkoren regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar i dessa.

6.4 Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

blipp förmedlar ett antal tilläggstjänster. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna till fullo och Användaren tecknar avtal med respektive tillämplig leverantör separat. blipp står endast till tjänst med information om sådana tjänster. blipp kan inte ställas ansvarig för innehållet i den information som har sitt ursprung från tredje part och är inte heller på något sätt ansvarig för tredjepartsleverantörs uppfyllande av sina skyldigheter enligt avtal eller tillämplig lagstiftning. Se även Avsnitt 4.

6.5 Tilläggstjänster: biltillbehör och reservdelar

blipp förmedlar även ett antal tilläggstjänster som exempelvis biltillbehör och reservdelar. Dessa tilläggstjänster kan köpas direkt genom Tjänsterna.

6.6 Tillämplig lag och tvist

Vid tvist beträffande tolkningen eller tillämpningen av dessa Användarvillkor och Webbplatsen och Tjänsterna i övrigt ska svensk lag tillämpas. Parterna ska i första hand lösa tvisten genom förhandling. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol.

Tillbaka

Våra partners